Mga Tulong sa Paghahanda para sa ALS Test

Posted: April 10, 2016

Narito ang ilang mga tulong para sa paghahanda sa pagkuha ng ALS A&E Test.

1) Maghanda ng maaga at maigi.
Ang pagtatagumpay sa isang uri ng gawain, pati na ang pagkuha ng mga pagsusulit o “examinations” ay nakadepende sa ating kahandaan. Masasabing handa tayo kung laman ng ating isip ang mga kaisipang natitiyak na lalabas sa pagsusulit. Kaya ang paghahanda ng maaga at maigi ang siyang pinakamahalagang gagawin upang pumasa sa test. May kasabihan na “daig ng maagap ang masipag”. Kapag maagap ang isang tao, siya ay naghahanda ng patiuna.

2) Mag-review sa mga panahong presko ang iyong utak.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang istilo ng pag-aaral, ngunit ang preskong katawan at masiglang kaisipan ang pinakahandang pagkakataon upang magbasa. Ang mga iba ay umiinom ng mga ebergy drinks upang lumakas kahit sa puyatan habang nagrereview. Subalit ang gusto nating ipayo ay bago magreview, dapat presko at relax ang inyong utak. Matatamo ito kung maaga tayong nagpapahinga at iiwasan ang pagpupuyat. Mas magandang magbasa habang hindi pagoda ng katawan para maintindihan ang mga binabasa. Karamihang tao’y ginagawa nila ito sa umaga, kung saan nakapagpahinga na ang kanilang utak at katawan bago magbasa nang sa ganoon ay maikikintal sa kanilang isipan ang kanilang binabasa.

Para sa mga karagdagang tips, i-click ang link na ito.

Paulit-ulit, parang sirang plaka

Posted: April 7, 2016

Good day ALSians! 10 DAYS TO GO bago ng unang batch exam ng A&E. Tuloy tuloy ang puspusang pagrereview. Sa mga facts and info, wala pong substitute ang pagbabasa. Kailangang maging familiar kayo sa impormasyon para masagot ng tama ang mga katanungan. Kaya magbasa nang magbasa. Ang sekreto dito ay paulit-ulit na basahin ang mga reviewers, parang sirang plaka 'ika nga. Ang www.alsreviewer.com ay nagsisikap pa ring tulungan kayo sa paglikha ng mga makabuluhang reviewers. Kahit ilang beses nyo nang nabasa ang aming mga quizzes, ulit-ulitin ito sa gayon, kahit nakapikit ay alam na ninyo ang mga kasagutan sa mga katulad na tanong. Maaaring hindi naman saktong mga gaya ng aming mga tanong ang lalabas sa exam, subalit nakasisiguro kaming may hawig ang mga ito, kasi, base ang mga ito sa mga learning strands ng ALS. Kaya hindi yung structure ng tanong ang aralin, kundi, yung kaisipang nakapaloob dito. Kaya naman sa aming mga quizzes, ang disenyo ay may paliwanag sa ibaba. Hindi pa rin tapos ang lahat ng mga ito, kaya doble kayod din ang inyong lingkod sa paggawa nito.

Kilalanin ang tunay na may akda

Posted: April 6, 2016

Magandang umaga sa lahat ng mga ALS learners. Tuloy pa rin ang paghahanda natin para sa nalalapit na A&E Tests sa buwan ng Abril 2016. Huwag kalimutan na ang pagpasa sa test na ito ay nakadepende sa pagpasa ninyo sa dalawang kategorya, ang selection type at essay writing. Kaya naman patuloy pa rin ang pagtanggap natin ng mga review materials at essay samples.

Bilang paalala sa mga nagpoposts ng kanilang review materials lalong-lalo na ang essay writing, tandaan po natin na ang mga sulatin ay dapat orihinal ninyong gawa, hindi yung gawa ng grupo o class essay, dahil kayo po ang nakapangalan dito. Kung itoy class o group work, i-credit po ninyo ang inyong mga kasama. Ganoon din po ang mga nagpopost ng questions mula sa ibang website. Dapat naka label ang source ng inyong mga material. Kung galing po dito sa ating website na www.alsreviewer.com, tayo po ay nagagalak na makita ang link sa ibaba ng inyong posts sa social medua. Sa ganoong paraan, makilala naman ang ating mga paghihirap sa paggawa at pagposts ng mga materials na ito. Ito po ang tinatawag na citation, pagkilala sa tunay na may akda. Bahagi ito ng aralin sa English, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng copyright law ang pag-aangkin sa akda ng ibang tao.

Para matutunan ang paggawa ng citation, i-click ang link na ito.