Mga Karaniwang Tanong at mga Kasagutan tungkol sa ALS

Tanong: Ano po ang ALS?
Sagot: Ang ALS ay nangangahulugang Alternative Learning System. Ito ay programa ng Department of Education o DepEd sa Pilipinas.

Tanong: Ano po ang maitutulong ng ALS sa mga Pilipino, o sa akin?
Sagot: Ang ALS ay programang tumutulong sa mga kabataan, mga may edad na o kahit mga matatanda na, isama pa ang ating mga lolo at lola na hindi nakapagtapos ng elementarya at high school upang maipagpatuloy nila ang pag-aaral at makapagtapos ng elementarya at highschool na hindi na kailangang pumasok sa paaralang pormal araw-araw. Dinesenyo ito ng DepEd para matulungan ang mga Pilipino na hindi nakapag-aral dahil sa maraming kadahilanan gaya ng kawalan ng paaralan sa malapit na lugar dahil nasa liblib silang lugar, kahirapan, kulang ang panggastos sa pag-aaral, di gaanong makasusunod sa klase at palaging nahuhuli o kaya ay bagsak kaya tumigil na lang sa pag-aaral, maagang nag-asawa, nabuntis nang di oras o nakabuntis nang di oras kayat tumigil sa pag-aaral, nabarkada at nalulong sa mga laro o computer games at dina pumapasok sa paaralan, nalulong sa barkada at droga hanggang di na makapag-aral, nabilanggo dahil sa mga nagawang krimen, nagtrabaho nang maaga dahil sa hirap ng buhay o kaya naman tinamad nang mag-aral dahil sa anumang kadahilanan.

mga iba pang mga katanungan at kasagutan tungkol sa ALS...i-click