Essay Titles and Guides

Ang Aking IdoloPanimula:Sino ang iyong iniidolo. Magsabi ng mga ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya.

Katawan: Bakit mo siya iniidolo? Magbigay ng tatlong pangunahing katangian niya na naging dahilan upang siya ay iyong hangaan

Wakas: Ano ang iyong inaasam na mangyari tungkol sa iyong idolo sa hinaharap. Kung hindi mo pa siya nakakaharap ng personal, ano ang iyong pinapangarap mangyari?