JOIN OUR FACEBOOK GROUP CHAT

Posted: Oct 3, 2018

Narito ang mga alituntunin ng aming group chat:

2) Huwag mag-send ng mga malalaswang larawan. Ang GC namin ay pinananatili naming wholesome ang image. Huwag itong sirain.

Sang-ayon ka ba dito? Kung oo, ipagpatuloy ang pagbasa ng terms