ACCREDITATION AND EQUIVALENCY TEST (ALS-A&E Test)

Mga Impormasyong Dapat Malaman

Posted: April 6, 2017

2. Ang resulta ng pagsusulit ay Ilalabas sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng pagsasagawa nito .

3. Test Design

Kailangang matugunan ng A&E Test ang 21st Century Skills at kakayahan sa mga sumusunod na strands:
1) Communication Skills - Pakikipagtalastasan
2) Critical Thinking and Problem Solving – Kakayahan sa mapanuring pagiisip at paglutas ng mga problema
3) Sustainable use of Resources and Productivity – Maayos na paggamit ng mga pinagkukunan at pagiging produktibo.
4) Development of Self and a sense of Community- Pagpapaunlad pangsarili at pangkomunudad.
5) Expanding One’s World vision – Pagpapalawak ng Pananaw

i-click upang ituloy ang pagbasa...