Kawalan ng Edukasyon

Mistulang isang kadena na nakapulupot sa aking mga kamay at paa, na pumipigil sa akin upang ako ay makapaglayag sa ating mundo na puno ng pagsubok at problema. Bakit nga ba ang kawalan ng edukasyon ay may malaking epekto sa bawat aspeto ng pamumuhay ng isang tao?

Ang bawat tao ay may mga pangangailangan sa buhay. Subalit kung ikaw ay hindi nakapag-aral, lalong mas mahirap harapin ang kinabukasan.

Paano tayo magbibilang ng sukli? O di kaya ay babasa ng simpleng instruksyon? Paano natin mapapalawak ang ating kaalaman at kakayahan kung wala tayong sapat na edukasyon? Sa bawat bagay na ating gagawin, kapag may edukasyon, ang lahat ng bagay ay kaya nating unawain at gawin. Karagdagan pa, magkakaroon din tayo ng oportunidad upang ang buhay natin ay mapagyaman at ang mga pangarap ay marating.

Upang ang kadena na naka pulupot sa aking mga kamay at paa ay matanggal na, ako ay magsisikap upang makatapos at magkaroon ng diploma. Ako ay mag aaral muli upang makuha ko ang susi, susi upang pakawalan ang aking sarili, at makapaglayag ng malaya at nakahanda sa bawat pagsubok na mangyayari. Sapagkat naniniwala ako na ang kawalan ng edukasyon ay hindi pang habang buhay. Maari natin itong makamit basta't matiyaga natin itong pagsusumikapan at may ALS na nakaagapay. ---[end]--- bumalik sa unang artikulo...iclick ang link...
Writer: Celine Palma

Si Celine ay isa sa mga estudyante ng ALS na kumuha ng A&E test noong Abril 17, 2016. Isa rin siya sa mga aktibong miyembro ng ALS Reviewer Philippines FB group. Ayon sa kanya, madali niyang nasagot ang mga katanungan sa pagsusulit ng A&E. Hindi rin mahirap para sa kanya ang title na ibinigay para sa essay writing composition. Anong secreto niya? Ayon kay Celine, palagi niyang binabasa ang mga leksiyon at mga reviewers ng ALS na kanilang pinag-aralan.

Umaasa si Celine na maipapasa niya ang A&E Test. Kung makakahabol siya sa unang semestre ng susunod na school-year, pangarap niyang kumuha ng Civil Engineering. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pagpasa sa ALS, malaking pagbabago ang makakamtan niya sa buhay sa hinaharap.