Paano magsulat ng essay?

Ang pagsusulat ng essay ay maihahambing sa paggawa ng kaakit-akit na lobo o balloon. Kailangang kapag natapos ito, ang mambabasa ay parang isang bata na hinahangad magkaroon nito upang laruin at angkinin. Sa paanong paraan ito maihahambing? Una, sa pagpili ng klase at kulay ng lobo, pangalawa, sa paglalagay ng hangin dito. At pangatlo, ang paglalagay ng hawakan. Ating isa-isahin ang mga paghahambing na ito.

Ang pagpili ng klase at kulay ng lobo ay kahalintulad ng pagpili ng topiko ng essay. Kapag magdedesisyon tayong gagawa ng lobo, sa una pa lang sasabihin natin sa ating sarili "gusto ko ng pula at malaking lobo", kaya sa isip pa lang alam mong magiging malaki at pula ang iyong lobo. Ang puntong ito ay kahalintulad ng paggawa ng pangunahing ideya na gusto mong sabihin sa pamamagitan ng iyong essay o sanaysay. Halimbawa, kung ang topiko mo ay "giyera kontra droga" (na malamang na isa sa mga mainit na topiko na pagpipilian ng DepEd sa taong ito). Sa una pa lang, isipin mo na kung ano ang pangkalahatang masasabi mo tungkol sa giyera kontra droga. Ikaw ba ay sang-ayon, o ikaw ba ay kontra dito? Sa introduksiyon maaari mo nang kaagad ilahad ang pangunahin mong kaisipan. Puwede mong isulat na "Ako ay sang-ayon sa giyera kontra droga". Sa pamamagitan nito, malinaw na malalaman ng iyong mambabasa sa una pa lang kung ano ang kanyang aasahan sa pagbasa ng iyong sanaysay.

ituloy ang pagbasa...i-click dito.