Paano magsulat ng essay?

Ang pangalawang paghahambing natin ay tungkol sa paglalagay ng hangin sa lobo. Ito ay sumasagisag sa pagsusulat ng katawan ng iyong essay. Pansinin na kapag binobombahan mo na ang lobo, nananatiling iisa ito ngunit unti-unting lumalaki upang maabot ang gusto mong laki. Ito yung pagsusulat mo ng katawan ng iyong essay. Habang nagdaragdag ka ng kaisipan, pinalalawak nito ang kaalaman tungkol sa topiko kaayon ng iisang kaisipan, yan ay upang maipaliwanag mo ang ideyang sang-ayon ka sa giyera kontra droga. Pansinin na hindi ito nagiging dalawang lobo, na ibig sabihin, hindi ka dapat maglagay ng kaisipang walang kaugnayan sa iyong tinatalakay. Dito mo isusulat ang mga dahilan kung bakit sang-ayon ka sa giyera kontra droga. Isulat mo sa paraang nakakakombinsi sa iba ang iyong pagsang-ayon dito.

ituloy ang pagbasa...i-click dito.