Mga Kilos Protesta Practice Tests

The skills measured in this test enable ALS reviewers to gain the targeted skills for the A&E test.

Panuto: Piliin ang tamang sagot.

1. Ang pagsama sa mga kilos-protesta ay ilegal.
a. Tama
b. Mali
c. Minsan
d. Lahat ng mga ito.

Please make a choice.